BİLDİRİ DETAY

Nesrin OSMANOVA İSPOVA
BULGARİSTAN'DA TÜRKÇE EĞİTİM SORUNLARI
 
Giriş ve Amaç: XIV yy ' ın son çeyreginde Osmanli hakimiyetine geçen Bulgaristan , Balkan Cografyasinin en yogun Türk ve Muslüman nufusu olan ülkesidir. Bu nedenle; Dini extremizm ,etnisite konulari ile ilgili önemli bir araştirma alanı oldugu gıbi , Türk dili ,Türk kültürü,örf adet ve gelenekleri ile de çok önemlidir.. Bu çalışmamızı Osmanlı döneminden günümüze devam eden ,Bulgaristan'daki Türk Kültürünün tanınması amacıyla , Türk nufusunun yogun oldugu köylerde ve dogdugum köy Filibe /Ustina'da gerçekleştirdik. BULGULAR Osmanlilar,Orta Asya ve Anadolu kültürünü Balkanlara tasımışlardır.. Bulgaristan tarihine baktigimizda 1878- 1879 Rus - Osmanli savasindan günümüze kadar tarihi ve siyasi olaylarla doludur. Bulgaristan türklerınin sosyal ,kültürel statüleri her dönemde farklılık arzetsede Örf adet ve geleneklerinin degişmedigi ve Ergenekon destani ile bagli oldugu görülmektedir... Tarihimizin en üzücü sayfalari olan Balkanlardan Türk göçleri, uygulanan baskı ve zulüm, Balkan türklerinin dramını da ortaya koymakta ve edebiyatimiza yansitmaktadır. Bulgaristan'da Türk dilinin yayginlaşmasi Türk kültürüne ait eserlerin hızla artmasi Türklerle yaşayan Bulgarların da etkilenmesine yol açarak birçok türkçe kelime Bulgar diline de geçmiştir Sonuc Osmanli hakimiyetinde Bulgaristan ' da birçok mimari eserler inşa edilmiş ,edebiyat ve diger sanat alanlarinda faaliyet gösteren birçok sanatci tarafindan sayısız eserler ortaya konmuştur. Bu durum ise Bulgaristan'da da büyük bir kültürel olgunlaşmanın ve birikimin meydana gelmesine neden olmuştur. Bulgaristan ve Balkanlarda engin bir Türk kültürü yaşamaktadır... Anahtar kelime: Bulgaristan, Türk kültürü Tarih ,Edebiyat Doç.Dr.Nesrin Osmanova İspova

Anahtar Kelimeler: Bulgaristan,Türkçe,Eğitim 


Keywords: