BİLDİRİ DETAY

Mehmet Murad AKTAŞ
ÇİN’İN ORTADOĞU POLİTİKALARININ TÜRKİYE’NİN GÜVENLİK ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ
 
Çin Halk Cumhuriyeti Mao’nun ölümü sonrasında yeni lider olan Deng Xiaoping ‘in reformlarıyla birlikte önemli ekonomik dönüşümler yaşamaya başlamış ve günümüzde küresel dünyanın en etkin aktörlerinden biri haline gelmiştir. Fakat yaşadığı hızlı ekonomik büyüme ile beraber ülkede ciddi bir kentleşme sorunu ortaya çıkmış ve Çin'in enerji ihtiyacı sürekli artmıştır. 1993 yılına gelindiğinde ise Çin petrol ithalatçısı ülke haline gelmiştir. Çin enerji ihtiyaçlarını büyük ölçüde Ortadoğu’dan temin etmiştir. Ve bu nedenle gün geçtikçe Ortadoğu ile politik ilişkilerini geliştirmektedir. Türkiye ise bir parçası olduğu Ortadoğu bölgesinde çok uzun yıllardır güvenlik öncelikli bir politika sürdürmüştür. Fakat 2002 yılında Türkiye’de değişen iktidarla beraber güvenlik öncelikli bir politika yerine “Komşularla Sıfır Sorun” politikasıyla hareket edilmiştir. Kısa vadede olumlu sonuçlar vererek ilerleyen bu politika, Arap baharı olarak adlandırılan hareketinin Suriye’ye sıçraması ve bölgede oluşan terör tehditleri nedeniyle devam ettirilememiştir. Türkiye bölgede yeniden ülke güvenliğine öncelik veren dış politikaya yönelmek zorunda kalmıştır. Bu doğrultuda araştırmamızın amacı Çin’in enerji odaklı Ortadoğu politikasının, Türkiye’nin Ortadoğu üzerindeki değişken güvenlik algısına olan etkisine incelemektir. Araştırmamızda, Çin’in Ortadoğu politikalarının Türkiye’nin Ortadoğu’daki güvenlik algısına etkisinin analiz edilmesi amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, Çin’in Ortadoğu'daki güç boşluğunu doldurmaya çalıştığını ve Çin’in bölgede sadece ekonomik yatırımları değil, siyasi ve askeri açılımları olduğu da görülmektedir. Bu karmaşık denklemde Türkiye’nin Çin’le ve Ortadoğu ile olan ilişkilerini bu yeni duruma uygun siyasi, sosyal ve ekonomik politikalar oluşturması dikkatle ele alınması gereken bir konu olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çin, Türkiye, Ortadoğu, Politika, Güvenlik Algısı 


Keywords: