SÖZEL BİLDİRİLER

Afag PRIYEVA
1- XIX. YÜZYILDA VOLGA BOYU TÜRK HALKLARININ SOSYAL, EKONOMİK VE KÜLTÜREL GELİŞİMİ

  Özet  
Ahmet GERÇEK, Ali Serdar YÜCEL
2- FUTBOL KULÜPLERİNDEKI SPORCU, ANTRENÖR VE YÖNETICILERIN KULÜP ORTAMI İLETIŞIM DÜZEYLERININ İNCELENMESI

  Özet  
Coşkun DİKBIYIK
3- BİR YAŞLI DİNDARLIĞI BİÇİMİ OLARAK MABET DİNDARLIĞI

  Özet  
Elvan CAFAROV
4- AZERBAYCAN TÜRKÇESININ BATI AZERBAYCAN AĞIZLARINDA ASSİMİLYASİYA VE DİSSİMİLYASİYA OLAYI

  Özet  
Esengül AKINCI ÖZTÜRK
5- AISKHYLOS, PERSLER 374-383: HELLENLER Mİ YOKSA PERSLER Mİ?

  Özet  
Etem ÇALIK, Ayşegül Büşra ÇALIK
6- HUKUKTA SORUMLULUK VE TOPLUM TİPLERİYLE MÜNASEBETİ

  Özet  
Gökhan AK
7- RE-CATCHING HARMONY WITH NATURE: THE TURKISH VILLAGE INSTITUTES MOVEMENT

  Özet  
Ilahe MİRZALİYEVA
8- TÜRK DİLLERİNDE SİMETRİ VE ASİMETRİ

  Özet  
Mehmet Murad AKTAŞ
9- ÇİN’İN ORTADOĞU POLİTİKALARININ TÜRKİYE’NİN GÜVENLİK ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

  Özet  
Melike ERDİL
10- YABANCI ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE KONUŞMA BECERİSİNE KARŞI KAYGI DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Nesrin OSMANOVA İSPOVA
11- BULGARİSTAN'DA TÜRKÇE EĞİTİM SORUNLARI

  Özet  
Nurdan VARDAN, Ali AHMETBEYOĞLU
12- MACARİSTAN'DAKİ KUMANLARIN SEP VE SANDIK GELENEĞİ

  Özet  
Selçuk ARSLAN, Ali Serdar YÜCEL
13- AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN ÇOCUKLARINI SPORA YÖNLENDİRME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ (DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ÖRNEĞİ)

  Özet  
Sibel AKGN
14- KOSOVA’DA YENİDEN YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARININ KRİTİĞİ

  Özet  
Şemseddin BAYRAM
15- KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE METİN ŞERHİ ÜZERİNE ADLANDIRMA SORUNU VE BİR ÖNERİ

  Özet  
Şükrü Seçkin ANIK
16- OSMANLI DEVLETİ’NDE OKMEYDANI VAKFI’NA VE ARAZİSİNE YAPILAN TECAVÜZLER

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER

Gönül SAMEDOVA
1- ORTAK TÜRKÇENİN AZERBAYCAN AĞIZ VE ŞİVELERİNDE OGUZ VE KIPÇAK DİL BELİRTİLERİ.

  Özet  
Mahire HÜSEYNOVA
2- ESKİ VE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNDE YEMEK VE İÇKİ İSİMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

  Özet  
Mirvari İSMAYILOVA
3- GEMİGAYA-GOBUSTAN VE ORHUN-YENİSEY YAZITLARININ DİLBİLİMİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Yegane KAHRAMANOVA
4- TÜRK LEHÇELERİNDE HAL KATEGORİSİNE İLİŞKİN ORTAK TERİMLERİN TANIMLANMASI

  Özet