INVITED SPEAKERS PROGRAM

ULUSLARARASI İSTANBUL DİL KÜLTÜR VE TARİH KONGRESİ

 

05 EKİM 2018

08:00 – 10:00 Kayıt ve Desk

10:00 – 10:15 Kongre Açılışı

 

10:30 – 12:30 Davetli Konuşmacı Sunumları

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN

Prof. Dr. Atabey KILIÇ

Prof. Dr. Cengiz ANIK

Prof. Dr. Ramazan SEVER

 

12:30 – 13:30 Öğle Yemeği Arası

 

13:30 – 15:30 Salon A Sözel Sunumlar

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cengiz ANIK

Ahmet GERÇEK, Ali Serdar YÜCEL

FUTBOL KULÜPLERİNDEKI SPORCU, ANTRENÖR VE YÖNETICILERIN KULÜP ORTAMI İLETIŞIM DÜZEYLERININ İNCELENMESI

Afag PRIYEVA

XIX. YÜZYILDA VOLGA BOYU TÜRK HALKLARININ SOSYAL, EKONOMİK VE KÜLTÜREL GELİŞİMİ

Coşkun DİKBIYIK

BİR YAŞLI DİNDARLIĞI BİÇİMİ OLARAK MABET DİNDARLIĞI

Elvan CAFAROV

AZERBAYCAN TÜRKÇESININ BATI AZERBAYCAN AĞIZLARINDA ASSİMİLYASİYA VE DİSSİMİLYASİYA OLAYI

Selçuk ARSLAN, Ali Serdar YÜCEL

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN ÇOCUKLARINI SPORA YÖNLENDİRME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ (DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ÖRNEĞİ)

Sibel AKGÜN

KOSOVA’DA YENİDEN YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARININ KRİTİĞİ

Şemseddin BAYRAM 

KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE METİN ŞERHİ ÜZERİNE ADLANDIRMA SORUNU VE BİR ÖNERİ

Şükrü Seçkin ANIK

OSMANLI DEVLETİ’NDE OKMEYDANI VAKFI’NA VE ARAZİSİNE YAPILAN TECAVÜZLER

 

13:30 – 15:30 Salon B Sözel Sunumlar

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN

Esengül AKINCI ÖZTÜRK

AISKHYLOS, PERSLER 374-383: HELLENLER Mİ YOKSA PERSLER Mİ?

Etem ÇALIK, Ayşegül Büşra ÇALIK

HUKUKTA SORUMLULUK VE TOPLUM TİPLERİYLE MÜNASEBETİ

Gökhan AK

RE-CATCHING HARMONY WITH NATURE: THE TURKISH VILLAGE INSTITUTES MOVEMENT

Ilahe MİRZALİYEVA

TÜRK DİLLERİNDE SİMETRİ VE ASİMETRİ

Mehmet Murad AKTAŞ

ÇİN’İN ORTADOĞU POLİTİKALARININ TÜRKİYE’NİN GÜVENLİK ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

Melike ERDİL

YABANCI ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE KONUŞMA BECERİSİNE KARŞI KAYGI DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

Nesrin OSMANOVA İSPOVA

BULGARİSTAN'DA TÜRKÇE EĞİTİM SORUNLARI

Nurdan VARDAN, Ali AHMETBEYOĞLU

MACARİSTAN'DAKİ KUMANLARIN SEP VE SANDIK GELENEĞİ

 

POSTER SUNUMLAR

Gönül SAMEDOVA

ORTAK TÜRKÇENİN AZERBAYCAN AĞIZ VE ŞİVELERİNDE OGUZ VE KIPÇAK DİL BELİRTİLERİ

Mahire HÜSEYNOVA

ESKİ VE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNDE YEMEK VE İÇKİ İSİMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Mirvari İSMAYILOVA

GEMİGAYA-GOBUSTAN VE ORHUN-YENİSEY YAZITLARININ DİLBİLİMİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Yegane KAHRAMANOVA

TÜRK LEHÇELERİNDE HAL KATEGORİSİNE İLİŞKİN ORTAK TERİMLERİN TANIMLANMASI